REGISTRATION FORM

** บัญชีธนาคารที่ใช้ลงทะเบียน ต้องเป็นชื่อบัญชีและเลขบัญชีเดียวกับบัญชีที่ใช้สำหรับฝากถอน มิเช่นนั้น จะไม่สามารถถอนเงินได้ **

——หรือสมัครผ่านไลน์ —–

Login to your account